logo SZ NR 1 w Kłobucku

Info

15 MARCA 2024 r. - Dzień Otwarty w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

Dnia 16 maja 2018 roku uczniowie kl. I TF + TŻ oraz II TŻ po raz kolejny wzięli udział w warsztatach z biologii i chemii na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Warsztaty rozpoczęły się od podziału uczestników na dwie grupy. Pracownicy Wydziału ponownie przygotowali dla uczniów tematy zajęć, tak, aby grupy mogły wymieniać się w salach laboratoryjnych.

Pierwsze zajęcia z zakresu chemii organicznej prowadzone były przez dr inż. Annę Grosser. Uczniowie po szkoleniu wstępnym, przystąpili do wykonywania podstawowych reakcji charakterystycznych dla poszczególnych związków organicznych. Celem ćwiczeń było zaobserwowanie i zanotowanie efektów wizualnych reakcji charakterystycznych: alkenów, węglowodorów aromatycznych, alkoholi i fenoli, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych, aminokwasów oraz białek.

Drugie zajęcia z zakresu biologii molekularnej prowadził mgr inż. Jakub Świątek. Uczniowie poznawali zasady elektroforezy DNA oraz reakcji PCR. Przygotowywali m.in. żel agarozowy do przeprowadzenie elektroforezy, nanosili próbki DNA na żel, przygotowywali próbki do przeprowadzenie reakcji łańcuchowej polimerazy.

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Agnieszka Nowicka, p. Kamila Bogacz - Bugaj oraz p. Anna Wiśnik.

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr