logo SZ NR 1 w Kłobucku

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej zapraszają Uczniów i Nauczycieli oraz zainteresowane Osoby do udziałuw XX Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Plastycznym „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...”.

Temat wiodący tegorocznego konkursu: Nieść świadectwo pokoju.

Cele konkursu:
1. Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas walki o swoją wolność i godność.
3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
4. Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka

Zagadnienia, które mogą być inspiracją dla uczestników konkursu:
1. Błogosławiona Karolina jest świadkiem pokoju.
2. Pokój w sercu, rodzinie i w środowisku, w którym żyjemy.
3. „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39).


Formy konkursowe:

  • praca plastyczna – format i technika dowolna,
  • prace poetyckie.


Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

  • klasy 0-III szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna),
  • klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki),
  • klasy VII –VIII szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki),
  • szkoły ponadpodstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki),
  • dorośli (praca plastyczna lub tekst poetycki).

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 5 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej 67, 33-133 Wał-Ruda, telefon: 14 678-20-38.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 30 maja 2023 r. o godz. 10.00.
Więcej informacji: https://katechezatarnow.pl/?p=1559#more-1559

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr