logo SZ NR 1 w Kłobucku
kapitaluniaminW dniach od 15.09.2014 r. do 10.10.2014 r. dziesięcioosobowa grupa uczennic z IV klasy technikum usług fryzjerskich odbyła czterotygodniowe staże zawodowe w salonach fryzjerskich włoskiego miasta Rimini. Praktyki zorganizowano w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu Uczenie się przez całe życie.
Przygotowania młodzieży do udziału w projekcie trwały rok i obejmowały nie tylko teoretyczną wiedzę branżową i praktyczne umiejętności zawodowe, ale również skupiły się na wsparciu kulturowo – pedagogicznym i językowym. Oprócz kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1, bezpośrednio zaangażowanej w przedsięwzięcie, fachową pomocą podczas pobytu młodzieży za granicą służyła włoska instytucja pośrednicząca Sistema Turismo, zajmująca się międzynarodową mobilnością w sektorach zawodowych, promująca, organizująca  i zarządzająca zdobywaniem doświadczenia zawodowego.
Projekt zakładał podniesienie poziomu kształcenia zawodowego młodzieży w dziedzinie fryzjerstwa, zwiększenie mobilności osób będących w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój umiejętności i kompetencji językowych, zdobycie mobilności geograficznej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia w Polsce i innych krajach zjednoczonej Europy.
Praca w salonach fryzjerskich o europejskim poziomie pozwoliła naszym uczennicom zdobyć wiedzę i doświadczenie w przyszłym zawodzie, odkryć nowoczesne fryzjerstwo i włoski system obsługi klienta. Młode adeptki zawodu pogłębiły znajomość języka angielskiego, zdobyły podstawy języka włoskiego, dały dowód otwartości umysłu, ciekawości świata i zdolności adaptacyjnych.
W czasie wolnym od pracy, młodzież zwiedzała Włochy, smakowała włoskich specjałów  kulinarnych, korzystała z dobrodziejstw południowego klimatu - wypoczywając na przepięknych plażach.
Dziewczęta wróciły do Polski z certyfikatami potwierdzającymi ukończenie szkoleń zawodowych oraz świadectwami zdobycia podstaw języka włoskiego. Zespół Szkół Nr 1, we współpracy z włoskimi pracodawcami, przygotował dla beneficjentek projektu dwujęzyczne dokumenty Europass Mobilność, których zadaniem jest zwiększenie szans na rynku pracy.
Opiekę pedagogiczną nad młodzieżą podczas pobytu we Włoszech sprawowały: mgr Magdalena Trzepizur – nauczyciel języka angielskiego oraz mgr Magdalena Klimaszewska – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych branży fryzjerskiej i jednocześnie jeden z koordynatorów projektu.

 

Do widomości podała p. M. Klimaszewska

 

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr