logo SZ NR 1 w Kłobucku

Wraz z pierwszym dniem października rozpoczyna się w naszej „Jedynce” realizacja projektu Europejska mobilność drogą do sukcesu zawodowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

  1. Szkolenie kadry z branż mechanicznej i samochodowej (4 uczestników)– Niemcy, styczeń/luty 2019
  2. Szkolenie kadry z branży gastronomicznej (5 uczestników) – Francja, czerwiec/lipiec 2019
  3. Staże zawodowe uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (16 uczestników) – Francja, maj/czerwiec 2019 i maj/czerwiec 2020
  4. Staże zawodowe uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik i technik pojazdów samochodowych (16 uczestników) – Niemcy, wrzesień/październik 2020

Każda z zaplanowanych mobilności zostanie poprzedzona zajęciami językowymi i kulturowymi, a w przypadku uczniów również spotkaniami z pedagogiem szkolnym, po to by zapewnić uczestnikom projektu jak najlepsze przygotowanie do pobytu w krajach partnerskich.

Główne cele projektu to:

- stworzenie osobom uczącym się możliwości poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, rozwoju osobistego oraz zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy
- wspieranie doskonalenia osób pracujących w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego mające na celu wprowadzenie innowacji i ulepszanie jakości nauczania oraz metod pracy;
- zrozumienie różnych systemów i praktyk, strategii edukacyjnych w innych krajach;
- zwiększenie znajomości j. obcych wśród wszystkich uczestników;
- podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów;
- zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru szkoły.

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr