logo SZ NR 1 w Kłobucku

W dniach od 05 marca 2022 r. do 20 kwietnia 2022 r. będzie trwał nabór na dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Grecji w ramach projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000012095.

Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Grecji, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach greckich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego, kurs pedagogiczny i kurs zawodowy oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Przewidywany termin wyjazdu to wrzesień 2022 r.

W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 39 uczniów, spośród uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego, kształcących się w zawodzie: technik mechanik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zawierających następujące dane:
- średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących na koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022,
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022,
- ocena z zachowania na koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022,
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
- informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, dodatkowych osiągnięciach i działaniach na rzecz szkoły.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin rekrutacji są do pobrania na stronie projektu.

Wypełnione formularze z własnoręcznym podpisem, podpisem rodzica, rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku, gdy kandydat nie ma ukończonych 18 lat) oraz podpisem wychowawcy proszę składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2022 r. w Sekretariacie Szkolnym, lub u szkolnego koordynatora projektu.

Dyrektor ZS nr 1
Anna Nowicka

Informacje o rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr