logo SZ NR 1 w Kłobucku
min_1W dniach 15.04.2013-18.04.2013 odbyła się wizyta przedstawicieli szkół partnerskich z Austrii, Niemiec i Finlandii, uczestniczących w realizacji projektu Comenius  „Demokracja-działajmy na jej rzecz!”. Gospodarzem wizyty była tym razem Polska, a dokładnie Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku. Uczestnicy spotkania wraz z grupą uczniów po powitaniu przez Panią Dyrektor mgr Annę Nowicką mieli okazję zwiedzić Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku. Gości zachwyciły: pracownia fryzjerska, gastronomiczna, budowlana jak również pracownia CNC wraz z obrabiarkami sterowanymi numerycznie za pomocą programów komputerowych. Celem spotkania było porównanie Samorządów Szkolnych w każdym z państw: Austria, Polska, Finlandia i Niemcy. Każde z państw przedstawiło przygotowaną w tym celu prezentację multimedialną wykazując się ogromną pomysłowością  w realizacji w/w zadania. Następnie uczestnicy spotkania rozpoczęli zajęcia warsztatowe w grupach międzynarodowych. Tu ich zadania były zróżnicowane, między innymi: opracowali logo Samorządu Szkolnego omawiając przed plenum wybór formy/treści itp.. Kolejnym punktem warsztatów było opracowanie programu Dnia Samorządności i zaprezentowanie go przed publicznością  z uzasadnieniem punktów programu. Ostatnim zadaniem grup międzynarodowych była zabawa - metoda diamentu, czyli wybranie zalet i wad demokracji i samorządności wraz z uzasadnieniem swojego wyboru. Uwieńczeniem intensywnej pracy uczniów w grupach międzynarodowych było przybranie symbolicznego drzewa w sentencje na temat demokracji, ważne według uczniów i przez nich wybrane.

Po zajęciach warsztatowych goście odwiedzili Częstochowę i zostali zapoznani z historią Klasztoru Jasna Góra. Goście poznali to miejsce święte jako miejsce, w którym obradowano i niejednokrotnie podejmowano decyzje ważne dla państwa polskiego. Spacer Alejami przypomniał o tradycji pielgrzymowania do Klasztoru Jasna Góra.
Dnia 17.04.2013 uczestnicy spotkania międzynarodowego udali się do Warszawy, gdzie zwiedzili Sejm poznając historię fundamentu ustroju demokratycznego w Polsce oraz zwiedzili Zamek Królewski, który to dał początek obradom sejmowym.
 
Dla gości z Finlandii, Austrii i Niemiec zwiedzanie Klasztoru Jasna Góra w Częstochowie,  Sejmu i Zamku Królewskiego w Warszawie była to żywa lekcja historii o Polsce.
Naszym szkolnym „Canaletto” był uczeń klasy III TI  ZS Nr 1 w Kłobucku Kamil Kłysiński, który udokumentował całe spotkanie w formie filmów i zdjęć.
W przygotowaniu wizyty w Polsce, w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku uczestniczyli:
- Dyrektor - mgr Anna Nowicka,
- oprawa anglojęzyczna - tłumaczenie, opieka nad grupą międzynarodową w trakcie całego pobytu-mgr Magdalena Trzepizur, mgr Katarzyna Szymczyńska,
- przygotowanie programu, opieka nad grupą międzynarodową, koordynowanie zadań - mgr Anna Kasprzak,
- warsztaty – mgr Monika Zych, mgr Joanna Zmora, mgr Marta Wawrońska – Koch,
- wizyta w Sejmie - mgr Wojciech Grzybowski,
- opieka nad grupą międzynarodową w trakcie wycieczki do Warszawy-mgr Zofia Wysocka, mgr Joanna Morawska.

Do wiadomości podała mgr Anna Kasprzak

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr