logo SZ NR 1 w Kłobucku
Nowy program wsparcia
minZ inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kłobucku przygotowywany jest dla naszej szkoły nowy program wsparcia finansowany ze środków budżetowych z udziałem EFS oraz EFRR. Ma on na celu podniesienie jakości i dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i wymagań systemu kształcenia zawodowego w zakresie branż mechanicznych oraz nowych technologii produkcji - zwłaszcza CNC. W latach 2016 – 2018 planuje się doposażenie warsztatów i pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz rozszerzenie kwalifikacji kadry dydaktycznej i uczniów klas technikum.
W związku z planowaną przez Powiat Kłobucki realizacją programu, Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku przeprowadził rozmowy z przedsiębiorcami z terenu powiatu kłobuckiego dotyczące współpracy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik mechanik (kod zawodu 311504) – profil CNC. Efektem rozmów są m.in. podpisane Listy Intencyjne przez następujące firmy: MASKPOL z Konieczek, EKOMEX-PILŚNIAK z Panek, FA-METAL z Częstochowy, DUET z Krzepic oraz z Kłobucka SÜDPACK KŁOBUCK. Szczegóły w „Raporcie z rozmów z Partnerami”.
Program przewiduje realizację dwóch projektów. Pierwszy, finansowany z EFS, dotyczyć będzie zwiększenia kompetencji zawodowych uczniów technikum i nauczycieli zawodu branży mechanicznej. Jego tytuł to: „Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku.”. Projekt przewiduje, m.in.: doradztwo i staże zawodowe dla uczniów, realizację kursów certyfikowanych dla uczniów i nauczycieli w zakresie komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM, realizację kursów certyfikowanych dla uczniów i nauczycieli w zakresie obsługi obrabiarek CNC programowanych numerycznie.
W drugim projekcie, finansowanym z EFRR, warsztaty szkolne będą doposażone w nowe obrabiarki z oprzyrządowaniem (w tym CNC), a pracownie techniczne w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ma to umożliwić absolwentom technikum, kształconym w zawodzie technik mechanik o profilu CNC, odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań zawodowych. Tytuł projektu to: „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.”. Projekt przewiduje między innymi wyposażenie warsztatów w nowe obrabiarki (w tym konwencjonalne i sterowane numerycznie) oraz stworzenie dwóch nowych specjalistycznych pracowni - programowania obrabiarek CNC oraz projektowania i modelowania 2D/3D - wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie programowe i sprzętowe.

Do wiadomości podał p.wicedyr.M. Nogaj

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr