logo SZ NR 1 w Kłobucku
min_2Dnia 12.10.2016 o godzinie 8.00 uczniowie z Zespołu Szkół Nr1 w Kłobucku wraz z nauczycielami Wiolettą Szlązak i Mirosławem Cebulą wyjechało na praktyki zawodowe do Grecji. Na pożegnanie nas przybyli Starosta Powiatu – pan Henryk Kiepura, Wicestarosta Powiatu – pan Maciej Biernacki, Naczelnik Wydziału Oświaty – pani Joanna Kulejewska. W strugach deszczu pożegnaliśmy przedstawicieli Starostwa Powiatowego, a także rodziców, rodziny i przyjaciół wyruszając w 28 godzinną podróż wygodnym autokarem. Wyjazd na staż zawodowy do Grecji był realizowany w ramach programu Erasmus+ "Praktyka polskich uczniów za granicą krokiem do wejścia na rynek europejski"(projekt o numerze 2016-1-PL01-KA102-024099) przez Fundację Wspierania Rozwoju Edukacji i był przeznaczony dla 34 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik logistyk.
Po trudach podróży, na miejscu czekali na nas przedstawiciele greckiej firmy edukacyjnej organizującej nam zajęcia praktyczne w Grecji, a także piękna pogoda, bardzo dobre jedzenie i wygodny hotel. W czasie stażu uczniowie kształcący się w zawodzie informatyka m.in. sporządzali harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego, lokalizowali oraz usuwali usterki systemu operacyjnego i aplikacji, projektowali i wykonywali lokalną sieć komputerową, obsługiwali lokalne sieci komputerowe, konfigurowali urządzenia sieciowe, konfigurowali rutery i urządzenia zabezpieczające, a także samodzielnie tworzyli aplikacje internetowe, czy bazy danych na użytek danego przedsiębiorstwa. Swoje doświadczenie zawodowe uzyskiwali pod okiem specjalistów. Z kolei uczniowie wiążący swoją przyszłość z zawodem logistyka poznawali systemy rozliczeń obowiązujące w danej firmie, uczyli się jak korzystać z technologii informatycznych i jak pracować z bazami danych. Trenowali czynności związane z działalnością logistyczną, takie jak obsługa zamówień, praca w magazynie, analizowanie kosztów funkcjonowania procesów logistycznych w firmie, sporządzanie dokumentacji ogólnej i transportowej w firmie, czy organizację przewozów różnego typu przesyłek. Opracowywali pod kierunkiem opiekunów również szczegółowe plany zadań logistycznych.
W dni wolne od praktyk zwiedzaliśmy Riwierę Olimpijską. Byliśmy na wycieczce w Tessalonikach, podziwiając Campus uniwersytecki gdzie kształci się 150 tysięcy młodzieży z całego świata, plac Arystotelesa i pomnik Pitagorasa. Niezapomniany był też rejs statkiem na wyspę Skiatos, gdzie kręcone były zdjęcia do filmu „Mamma Mia”. Duże wrażenie zrobił na nas wjazd na wysokość 600 m n. p. m. i zwiedzanie przepięknej osady Stary Pantalejmon oraz podziwianie panoramy Riwiery Olimpijskiej. Jednak prawdziwie niezapomnianych emocji dostarczyły nam Meteory. Te fantastyczne, przyprawiające o zawrót głowy klasztory, powieszone na olbrzymich skałach tworzących "kamienny las", które stały się schronieniem dla tysięcy ortodoksyjnych mnichów uczących się, jak być roztropnymi w myśli i pokornymi w woli.
W dniu 24.10.2014 przybyli do nas z wizytą monitorującą przedstawiciele organizatora stażu oraz z ramienia organu prowadzącego szkołę Starosta Powiatu–pan Henryk Kiepura oraz Dyrektor ZSNR1 w Kłobucku – pani Anna Nowicka. Podczas rozmów i spotkań z praktykantami uczniowie podkreślali swoje zadowolenie z niecodziennej możliwości zdobywania nowych doświadczeń zawodowych oraz rozwijania umiejętności językowych, zarówno w angielskim branżowym, dzięki codziennym praktykom, jak i w sytuacjach dnia codziennego. Wspólny "Wieczór Grecki" przybliżył nam tradycję i kulturę tego kraju. W rozmowie z greckimi partnerami usłyszano wiele ciepłych słów i pochlebnych opinii na temat młodzieży i ich opiekunów.
Po zakończeniu stażu zawodowego w Grecji uczniowie otrzymają dokument Europass-Mobilność, potwierdzający zdobyte przez nich kompetencje i umiejętności, który jest wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie, a uznawany w całej Unii Europejskiej. Udział w projekcie poświadczają także certyfikaty ukończenia praktyk. Praktyki trwały 14 dni, rano 26.10.2016,serdecznie żegnani, wyruszyliśmy w podróż powrotną. Po kolejnych 28 godzinach byliśmy na miejscu, witani przez stęsknione rodziny, przyjaciół i znajomych.
Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny i stanowił formę nagrody dla najlepszych uczniów ZSNr1 w Kłobucku. Wszystkie koszty projektu, tzn. koszty zajęć przygotowawczych, podróży, zakwaterowania i wyżywienia, przejazdów lokalnych, kieszonkowego są w pełni pokrywane z programu Erasmus+.

Do wiadomości podała p. W. Szlązak

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr