logo SZ NR 1 w Kłobucku
Założenia projektu
kapitaluniaGłównym celem projektu  „Energia kompetencji”, realizowanym w partnerstwie z firmą Syntea SA z Lublina, jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej wśród uczniów Technikum Nr1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr1 naszej szkoły. Realizacja projektu przypada na  okres od 01.08.2013r. do 31.12.2014r. W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach, a będą to:
-Językowe – język angielski;
- Informatyczne (VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D, VCC Komputer w zawodach technicznych,  VCC Multimedia w reklamie);
- Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki ;
- Zajęcia warsztatowe (Warsztaty z doradcą zawodowym, Warsztaty z przedsiębiorczości);
- Zajęcia zawodowe (Obsługa kas fiskalnych VCC, Kelner VCC , Barman VCC, Obsługa wózków widłowych VCC – cz. teoretyczna i  praktyczna, Operator koparko-ładowarki);
- Praktyki zawodowe.
VCC (Vocational Competence Certificate) to nowy międzynarodowy system certyfikowanych modułowych szkoleń ICT. System VCC umożliwia nabycie nowych kompetencji jak również uzupełnienie, podwyższenie, rozszerzenie i zaktualizowanie posiadanych kompetencji . W ramach projektu każdy uczestnik ma zapewnione bezpłatne egzaminy składające się na certyfikat VCC.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Projekt „Energia kompetencji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr