Reset:
Kontrast:
C1
C2
C3
C4
Rozmiar tekstu:
A
A+
A++
Odstępy:

News banner

Wykaz kwalifikacji zawodowych

WYKAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH na rok szkolny 2019/2020 dla zawodów kształconych w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku

TECHNIKUM

Technik budownictwa - 311204

 • BUD.01 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik ekonomista - 331403

 • EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 311943

 • PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Technik logistyk - 333107

 • SPL.01 Obsługa magazynów
 • SPL.04 Organizacja transportu

Technik informatyk - 351203

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik mechanik - 311504

 • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik pojazdów samochodowych - 311513

 • MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik usług fryzjerskich - 514105

 • FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
 • FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

Technik żywienia i usług gastronomicznych - 343404

 • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kucharz - 512001

 • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Mechanik pojazdów samochodowych - 723103

 • MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 712905

 • BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Operator obrabiarek skrawających – 722307

 • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

szkola pamieta

1981


stop-covid500.png

więcej informacji tutaj


 Plakat 1

SKP ZS Nr 1 w Kłobucku

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo