Organizacja roku szkolnego 2018 / 2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

03 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11 lutego - 24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia- 23kwietnia2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

26 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

  • część ustna
 • języki obce nowożytne
 • język polski
  • część pisemna

06-25 maja 2019 r.

09-22 maja 2019 r.

06-18 maja 2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

   • etap pisemny
   • etap praktyczny:

 

10 stycznia 2019r.

18 czerwca 2019 r.

09 stycznia 2019 r.(model”d”)

11 stycznia - 17 lutego 2019 r.
( model „w”, „wk”, „dk”

17 czerwca 2019 r. (model „d” )

21 czerwca - 04 lipca 2019 r.

( model „w” , „wk” , „dk”)

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

   • w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego,

matematyki i jęz. obcego nowożytnego

   • egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,

06, 07, 08 maja 2019 r.

(dotyczy klas LO i Technikum)

18 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

12 października 2018 r.

24 października 2018 r.

02 listopada 2018 r.

01 lutego 2019 r.

02 maja 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22czerwca–31 sierpnia 2019 r.

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo