logo SZ NR 1 w Kłobucku

W dniach 21-26.02.2024 r. trwać będzie nabór na dwutygodniowe praktyki zagraniczne we Włoszech w ramach projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000135381.

Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Włoch, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach włoskich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego, kurs pedagogiczny i kurs zawodowy oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe.

W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 33 uczniów, spośród uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego, kształcących się w zawodzie: Technik Logistyk, Technik Ekonomista, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Mechanik.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zawierających następujące dane:
- średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących na koniec roku szkolnego 2022/2023,
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego 2022/2023,
- ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2022/2023,
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
- informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, dodatkowych osiągnięciach i działaniach na rzecz szkoły.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin rekrutacji są do pobrania na stronie projektu.
Wypełnione formularze z własnoręcznym podpisem, podpisem rodzica, rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku, gdy kandydat nie ma ukończonych 18 lat) oraz podpisem wychowawcy proszę składać w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2024 r. w Sekretariacie Szkolnym, lub u szkolnego koordynatora projektu – Iwona Gloc (pracownia gastronomiczna).

 

Dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o rekrutacji

Nabór ZS nr 1 w Kłobucku

Regulamin uczestnictwa

Regulamin do naboru i zasad rekrutacji

 

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr