logo SZ NR 1 w Kłobucku

15 marca br. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku odbył się DZIEŃ OTWARTY. Dyrekcja i Samorząd Uczniowski zaprosili uczniów szkół podstawowych do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/25, warunkami rekrutacji oraz bazą dydaktyczną szkoły i warsztatów szkolnych. Targi edukacyjne odwiedziło 202 uczniów szkół podstawowych powiatu kłobuckiego zainteresowanych nauką w naszej szkole.

Swoją obecnością zaszczycili nas również:
- SEKRETARZ STANU w MEN - p. Henryk Kiepura,
- STAROSTA POWIATU KŁOBUCKIEGO - p. Zdzisława Kall,
- WICESTAROSTA POWIATU KŁOBUCKIEGO - p. Aneta Kiepura,
- NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ i ZDROWIA - p. Joanna Kulejewska.
Nauczyciele wraz z uczniami prezentowali poszczególne kierunki kształcenia.
Technikum nr 1 w ZS oferuje najszerszą ofertę spośród szkół ponadpodstawowych powiatu kłobuckiego. Kształcimy w zawodach:
 technik budownictwa – kwalifikacje z zakresu: organizacji robót budowlanych, sporządzanie kosztorysów, wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, z elementami architektury
i projektowania 3D,
 technik ekonomista – kwalifikacje: prowadzenie dokumentacji, spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej firmy, z elementami zarządzania firmą,
 technik grafiki i poligrafii cyfrowej – kwalifikacje: tworzenie prac graficznych
i publikacji cyfrowych, wykonywanie cyfrowych druków 2D i 3D, z elementami multimediów,
 technik informatyk – kwalifikacje: zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi, tworzenie
i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, z elementami projektowania CAD,
 technik logistyk – kwalifikacje: obsługa magazynów, zarządzanie transportem, z elementami zarządzania firmą,
 technik mechanik profil CNC – kwalifikacje: użytkowanie obrabiarek skrawających, organizacja
i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, w programie: zajęcia certyfikujące CNC,
 technik pojazdów samochodowych – kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych oraz obsługa pojazdów samochodowych, w programie nauka jazdy- kat. „B”,
dodatkowo: komputerowe systemy diagnostyczne,
 technik usług fryzjerskich – kwalifikacje: wykonywanie usług fryzjerskich, projektowanie fryzur,
z elementami usług kosmetycznych,
 technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacje: przygotowanie i wydawanie dań, organizacja żywienia i usług gastronomicznych, z elementami dietetyki i żywienia zbiorowego.
Szkoła zapewnia:
- kształcenie zawodowe w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach branżowych oraz własnych warsztatach szkolnych,
- okresowe praktyki krajowe i zagraniczne w zakładach pracy.
Proponujemy także naukę w zawodach (Branżowa Szkoła I Stopnia):
• kucharz – przygotowanie i wydawanie dań,
• mechanik pojazdów samochodowych – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
• operator obrabiarek skrawających – użytkowanie obrabiarek skrawających.
Uczniowie technikum pojazdów samochodowych i Branżowej Szkoły I Stopnia - mechanik pojazdów samochodowych realizują zajęcia z przedmiotu nauka prawa jazdy kat.B.
Informujemy, iż Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów dla wszystkich zawodów, w których kształci, czyli absolwenci naszej szkoły zdają u siebie!
W roku szkolnym 2024/2025 w liceum ogólnokształcącym proponujemy profil:
- klasę mundurową (policyjną lub strażacką) - rozszerzone: j. angielski, geografia,
wiedza o społeczeństwie; dodatkowo: „edukacja mundurowa” (w zakresie zagadnień prawnych, policyjnych i pożarniczych, elementów samoobrony i strzelectwa sportowego; ponadto: pływanie; pierwsza pomoc, zajęcia terenowe i in.),
Uczniowie ZS nr 1 przedstawiali swoim młodszym kolegom liczne prezentacje multimedialne, filmy, pokazy doświadczeń z biologii, chemii, fizyki, gry planszowe związane z oferowanymi kierunkami kształcenia, m.in. drukarkę 3D, stoisko przedstawicieli Komendy Policji w Kłobucku.
Nauczyciele i uczniowie z branży gastronomicznej przygotowali dla zwiedzających pyszne przekąski.
Nasi pasjonaci motocykli zaprezentowali umiejętności motocrossowe oraz zaprosili zwiedzających na degustację grillowanych kiełbasek.
Zainteresowane osoby mogły uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez firmy: CERATIZIT, XYZ Systems and Service, Castolin oraz gościa specjalnego Sieć Badawcza Łukasiewicz! .
Coroczne Zawody ZS nr 1 w Grapplingu o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku także wzbudzały ciekawość wśród odwiedzających naszą szkołę. Głównej imprezie towarzyszyły pokazy sprawności i sportów walki w wykonaniu uczniów i absolwentów klas mundurowych. Chętni mogli sprawdzić się w armwrestlingu i wyciskaniu sztangi leżąc.
Goście mieli możliwość obejrzenia kronik szkolnych, archiwalnych zdjęć przybliżających historię szkoły oraz ofertę zajęć pozalekcyjnych (m.in. nieodpłatne zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych, lekcje w teatrze i kinie, zajęcia z samoobrony z elementami ćwiczeń siłowych - zdjęcia na Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku).
W ZS nr 1 działają również: 1 Kłobucka Drużyna Wędrownicza „ZAMONIT”, koło PTTK, koło strzeleckie. Uczniowie, którzy przejawiają zainteresowania artystyczne, mogą realizować swoje pasje podczas zajęć dodatkowych, uczestnicząc w akcjach plastycznych, np. plenerze plastycznym w Węglowicach "PIĘKNO POWIATU KŁOBUCKIEGO".
W szkole odbywają się turnieje, np. matematyczny, ortograficzny, recytatorski, czytelniczy, informatyczny, fotograficzny. Od 19 lat jesteśmy organizatorami Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „SZUKAMY MISTRZA” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu kłobuckiego. Nasi wychowankowie uczestniczą w programach edukacyjnych (BohaterON – WŁĄCZ HISTORIĘ), sesjach tematycznych Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście, akcjach społeczno-edukacyjnych (Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu czy ŻONKILE - Muzeum POLIN), warsztatach w ramach programu Ekonomia+.
Włączamy się w działania propagujące patronów poszczególnych lat wyznaczonych przez Sejm i Senat RP. Podjęliśmy działania edukacyjne propagujące, np. poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej (MISTRZYNI SZYMBORSKA), Czesława Miłosza. Nauczyciele realizują autorskie programy innowacyjne, np. „MAGIA TEATRU” („Makbet”, „Zemsta”, „Mały Książę” w Teatrze im. A,Mickiewicza
w Częstochowie, „Zemsta”- Och - Teatr w Warszawie) i „MAGIA FILMU” (NHEF).
Uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii respektuj.pl , skierowanej przeciwko przemocy i dyskryminacji w polskiej szkole.
Uczniowie biorą udział w eliminacjach szkolnych olimpiad: wiedzy o żywieniu, logistycznej, ekonomicznej, policyjnej, Olimpiadzie Znajomości Afryki czy Powiatowym Konkursie Fryzjerskim ''Młody Mistrz Fryzjerstwa'', Powiatowym Konkursie Historycznym „Tropem Jaguara”.
Nasi uczniowie wraz z nauczycielami włączają się w różne działania lokalne. Harcerze dbają o miejsca spoczynku zasłużonych dla naszego miasta, uczestniczą w uroczystościach rocznicowych, oddając cześć bohaterom poległym w obronie ojczyzny. Zainteresowani historią biorą udział w wykładach uniwersyteckich, np. „Mikołaj Kopernik – kanonik, astronom, dyplomata” i Ogólnopolskim Konkursie Historycznym ,,Jan Długosz i jego czasy” w ramach DNI DŁUGOSZOWSKICH.
Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych zapraszają grupy przedszkolne i młodsze klasy szkolne na warsztaty, podczas których zaznajamiają dzieci z tajnikami kuchni. Nasi gastronomicy corocznie przygotowują stoły z potrawami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi na powiatowe prezentacje.
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami angażuje młodzież szkoły w liczne akcje charytatywne, uwrażliwiając na problemy innych, np. „POLA NADZIEI”, „Szkoło! Pomóż i Ty”, „Święty Mikołaj na Kresach”, „GÓRA GROSZA”, SZLACHETNA PACZKA, WOŚP, Świąteczna Kartka Dobroczynna przy współpracy Stowarzyszenia Sursum Corda wspierającego chorych i niepełnosprawnych podopiecznych fundacji, akcja charytatywna – „CHCEMY POMAGAĆ - zbiórka zużytych baterii na studnie w Czadzie” czy szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla klas pierwszych.
Klasy realizujące zajęcia z edukacji ogólnopolicyjnej wykazują się aktywnością w każdym w roku szkolnym. Młodzieżowa Służba Ruchu Drogowego propaguje wśród młodszych dzieci szkół podstawowych naszego powiatu zasady bezpiecznego poruszania się po drogach w ramach kampanii edukacyjnej „Bezpieczna droga
do szkoły”. Zainteresowani uczniowie biorą udział w zawodach sportowo-obronnych "Proobronni Challenge Jura 2023", uczestniczą w zajęciach integracyjnych w Jurajskim Parku Linowym w Złotym Potoku, zajęciach programowych na terenie Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, ,,Muzeum Dywizjonu 303 im. ppłk. pil. Jana Zumbacha ” w Napoleonie czy w projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej organizowanym przez 13 Śląską Brygadę Obrony Terytorialnej pod kryptonimem "Trenuj z Wojskiem - sam i w grupie". Zajęcia programowe przybliżające pracę Państwowej Straży Pożarnej odbywają się corocznie w kłobuckiej jednostce PSP i Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w ramach Ogólnopolskiego Programu Służby Więziennej w zakresie edukacji proobronnej młodzieży „W służbie ojczyźnie”. Najlepsi strzelcy biorą udział w turniejach , np. z okazji Narodowego Święta Niepodległości czy „Powiatowych Zawodach w Strzelaniu z Broni Laserowej”, odnosząc znaczące sukcesy.
W tym roku szkolnym nasi uczniowie zwiedzali Polskę (Opole, Bydgoszcz, Toruń, Warszawę, Katowice) oraz stolicę Austrii. Oprócz wycieczek krajoznawczo-turystycznych organizowane są wycieczki programowe dla uczniów kształcących się w konkretnych zawodach, np. RETRO MOTOR SHOW do Poznania, Centrum Maszyn CNC STOM-TOOL w Kielcach, COMARCH w Krakowie, Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations w Krakowie, Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach, Sandvik Coromant Center w Katowicach, CERATIZIT w Zabrzu czy Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uczniowie spotkali się z przedstawicielami Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz doradcami zawodowymi z PUP w Kłobucku w ramach uzupełnienia wiedzy z doradztwa zawodowego („Wachlarz usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy”).
Nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych uczestniczą w konferencjach poświęconych kształceniu zawodowemu w obszarze logistyki, nauki języków obcych zawodowych.
Możemy pochwalić się także osiągnięciami sportowymi. Uczniowie reprezentują szkołę m.in.
w LICELIADZIE SZS województwa śląskiego, biegach przełajowych „EUROPEJSKA MILA”, Powiatowych Mistrzostwach LZS w Piłce Siatkowej Juniorek czy Powiatowych Mistrzostwach SZS w Halowej Piłce Nożnej, Turnieju Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Kłobuckiego „ORLIK”, ZAWODACH PŁYWACKICH
o PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w KŁOBUCKU, TENISOWYCH MISTRZOSTWACH POWIATU KŁOBUCKIEGO czy Mistrzostwach Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w Crossie rowerowym szkół ponadpodstawowych.
Młodzież, interesująca się poszczególnymi dyscyplinami sportowymi, bierze aktywny udział w wybranych SKS-ach, np. tenisa stołowego, piłki siatkowej czy nożnej, spływach kajakowych. Pasjonaci taekwondo –osiągają sukcesy, ćwicząc pod okiem instruktorów klubu sportowych „WOJOWNIK” czy „PIONIER”.
Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach nauki i doskonalenia pływania w ramach wychowania fizycznego na krytej pływalni w Kłobucku.
Drugi rok szkolny korzystamy z pełnowymiarowej hali sportowej, która mieści się przy naszej szkole. Odbyły się już liczne zawody sportowe, np. XXIII Mistrzostwa Powiatu Kłobuckiego SZS w tenisie stołowym szkół średnich, Mistrzostwa Szkoły Dziewcząt w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Klas Pierwszych, Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów, Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce, Turniej w Siatkówce Chłopców, Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora „Gramy z WOŚP”.
Starostwo przedstawiło dalsze plany rozbudowy naszej szkoły - została bowiem zlecona dokumentacja zagospodarowania terenu obok hali sportowej, która przewiduje budowę 100 metrowej bieżni, skoczni w dal, wielofunkcyjnego boiska i miejsca do pchnięcia kulą.
Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami podejmuje liczne działania sprzyjające unowocześnieniu bazy dydaktycznej. Dzięki udziałowi w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna Tablica pozyskaliśmy interaktywne monitory dotykowe.
Zrealizowaliśmy dwa projekty: „Mam zawód - mam pracę w regionie” i „Energia kompetencji”,
dzięki którym uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych, szkoleniach i certyfikowanych kursach zawodowych. W ramach projektów stworzono pracownię techniczno-elektryczną i sieci komputerowych, zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne – drukarkę do druku 3D.
Starostwo Powiatowe w Kłobucku realizowało program wsparcia dla naszej szkoły, dzięki któremu doposażono warsztaty i pracownie szkolne w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz rozszerzono kwalifikacje kadry nauczycielskiej. Powstały nowoczesne pracownie: obrabiarek CNC, programowania obrabiarek CNC oraz modelowania/projektowania 2D i 3D. Uruchomiono pracownię obrabiarek konwencjonalnych.
To dzięki tym działaniom ósmoklasiści mogli obejrzeć innowacyjne pracownie przedmiotowe: do nauczania technik komputerowego projektowania i programowania (CAM, CAD, CNC), fryzjerskie, technologii żywienia z salą obsługi konsumenta; warsztaty szkolne z działami: samochodowym, mechanicznym, budowlanym i diagnostyki pojazdowej.
Kształcenie zawodowe wspierane jest współpracą z przedsiębiorstwami regionalnymi. Uczniowie realizują część zajęć praktycznych w ramach systemu dualnego – w warunkach zakładów pracy, wykorzystując ich nowoczesną bazę dydaktyczną. Zajęcia praktyczne są również dopełniane krajowymi i zagranicznymi stażami zawodowymi. Uczniowie odbyli praktyki w Niemczech, Grecji, Austrii, Francji.
W maju na staże zawodowe w ramach projektu ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenia zawodowe” wyjeżdża po raz kolejny do Włoch następna grupa uczniów kształcących się w proponowanych przez naszą szkołę zawodach (technik mechanik profil CNC, technik ekonomista, technik logistyk i technik żywienia i usług gastronomicznych).
Podsumowaniem „DNIA OTWARTEGO na ZAMKOWEJ” była wizyta Pani Minister Edukacji Barbary Nowackiej, która 16.03. br. zwiedziła szkołę i warsztaty szkolne, podkreślając, na https://twitter.com (X), że nasza placówka jest „przykładem synergii szkoły branżowej i technikum z samorządem i lokalnym rynkiem pracy”. Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku znalazł się w gronie wyróżnionych pracowni CNC – przedstawiciele Fundacji Gene’a Hassa wręczyli dyrekcji czek, który zostanie przeznaczony na stypendia i rozwój kierunku technik mechanik o profilu CNC.
Ze szczegółową ofertą i zasadami rekrutacji można zapoznać się na stronie internetowej szkoły. Zainteresowanym podajemy nasz adres: www.zsnr1-klobuck.edu.pl.
Informacje zebrała i opracowała Beata Zbrońska

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr