logo SZ NR 1 w Kłobucku
Certyfikaty mają już w kieszeni
kapitaluniaW związku z realizacją kolejnego etapu projektu „ENERGIA KOMPETENCJI” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, iż zakończył się kurs operatora koparko – ładowarki, który trwał od 1 marca 2014 roku do 11 kwietnia 2014 roku zorganizowany dla 10 uczniów. Celem szkolenia było zdobycie przez uczniów kwalifikacji w zawodzie operator maszyn roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień w licznie 202 godzin. Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i  praktycznym. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymali książeczki operatora, certyfikaty zgodne z atestem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, a także zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Dodatkowo przeprowadzono zajęcia z doradcą zawodowym, które przeprowadzone były w grupach, a następnie indywidualnie i trwały od 15 sierpnia 2013 roku do 16 kwietnia 2014 roku. Zajęcia prowadzone były przez konsultantów zawodowych dla 30 uczniów po 20 godzin na grupę 10 uczniów doradztwo grupowe i 2 godziny na każdego z 30. W trakcie zajęć uczestnicy zdobyli lub poszerzyli wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy (m. in. zasady pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, gry symulacyjne) oraz podstaw przedsiębiorczości. Program zajęć z doradztwa zawodowego obejmował również problematykę stereotypów płci, zasad równości, równouprawnienia i dyskryminacji na rynku pracy. Po ukończeniu zajęć uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu doradztwa.
Zakończyły się również zajęcia informatyczne VCC – Komputer w zawodach technicznych, Multimedia w reklamie oraz Inżyniera projektowania komputerowego CAD 2D i 3D dla 60 uczniów po 60 godzin na grupę 10 uczniów, które trwały od 30 listopada 2013 roku do 5 kwietnia 2014 roku. Celem zajęć było m.in. tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej, rysowanie precyzyjne i wymiarowanie, modelowanie bryłowe, oglądanie rysunku w przestrzeni, animowanie nawigacji. Zajęcia zakończyły się egzaminem. Po zdanym egzaminie uczniowie otrzymali certyfikat VCC.
Jednocześnie zakończyły zajęcia z języka angielskiego dla 30 uczniów po 60 godzin na grupę 10 uczniów. Zajęcia trwały od 15 listopada 2013 roku do 16 kwietnia 2014 roku i zakończyły się uzyskaniem przez uczniów zaświadczeń o odbyciu zajęć. Celem zajęć było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu czytania, gramatyki, słuchania, słownictwa i konwersacji z zakresu języka angileksiego zgodnego z kierunkami kształcenia.

Do wiadomości podał p. Roman Kudelski - koordynator projektu

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr