logo SZ NR 1 w Kłobucku
minDnia 4 października 2016 roku siedem uczennic klasy I Technikum Żywienia wzięło udział w II warsztatach naukowych pt.: "INŻYNIER – ZAWÓD XXI WIEKU" na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Warsztaty rozpoczęły się od rejestracji uczestników i podziału na trzy grupy laboratoryjne, a następnie wszyscy uczestnicy zostali powitani przez prof. dr hab. inż. Małgorzatę Kacprzak – Dziekana Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz p. Dariusza Roszaka pracownika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego. Pracownicy Wydziału Infrastruktury i Środowiska zapoznali zebranych z funkcjonowaniem jednostki, problematyką prac badawczych realizowanych na Wydziale oraz zachęcili młodzież do studiowania na w/w Wydziale; natomiast przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zaprosił szkoły do udziału w projektach organizowanych przez swoją instytucję.
Po części wstępnej odbył się wykład wprowadzający pt.: "Analiza mikrobiologiczna wody", który przedstawiła dr hab. inż. Ewa Stańczyk – Mazanek, Prof. P. Cz. Po wykładzie uczniowie podzieleni na trzy grupy przeszli do sal laboratoryjnych na zajęcia warsztatowe. Pracownicy Wydziału przygotowali dla uczniów trzy tematy zajęć, tak, aby poszczególne grupy mogły wymieniać się w salach laboratoryjnych. Pierwsze zajęcia dotyczyły detekcji mikroorganizmów metodami biologii molekularnej, natomiast drugie zajęcia wybranych analiz fizykochemicznych wody, a trzecie dotyczyły analizy mikrobiologicznej wód powierzchniowych. Po części warsztatowej miał miejsce mały poczęstunek, a następnie wszyscy przejechali autokarem i zwiedzili ujęcie wody "Wierzchowisko" z jedyną w Polsce stacją usuwania azotanów na drodze biologicznej denitryfikacji. Opiekę nad uczennicami sprawowała p. Agnieszka Nowicka.

Do wiadomości podała p. A. Nowicka

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr