logo SZ NR 1 w Kłobucku

🇵🇱 W dniach 5-9 marca br. Dom Pojednania i Spotkań w Gdańsku wraz ze szkołami Karl-Schiller-BerufsKolleg w Brühl oraz Zespół Szkół  Nr 1 w Kłobucku zrealizował projekt „Zachować pamięć”.

♥️ „Zachować pamięć” to projekt o szczególnym znaczeniu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Przede wszystkim to historyczny program edukacyjny, dzięki któremu młodzież ma okazję odwiedzać i poznawać miejsca pamięci związane z okrucieństwem wojny, korzystać z materiałów źródłowych czy wspomnień ocalonych i ich rodzin.
🔹 Miejscami pamięci, które odwiedzili uczestnicy, były Muzeum Drugiej Wojny Światowej oraz Muzeum Stutthof, które znajduje się na terenie byłego obozu zagłady. W obu przypadkach młodzież w szczegółowy sposób przygotowywała się do wizyt poprzez prace w grupach mieszanych czy wprowadzenia filmowe z kartami pracy. Następnie w ramach podsumowania wizyt odbywała się praca w grupach z przygotowanymi materiałami.
🔹 Cenną pamiątką dla wszystkich okazały się spisane wspomnienia opisujące uczucia, emocje i wnioski jakie towarzyszyły młodzieży w trakcie wizyty w Muzeum Stutthof.
🔹 W czasie projektu młodzież miała także okazję zapoznać się Arolsen Archives – Międzynarodowym Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich, które stanowi największe archiwum dokumentów dotyczących ofiar i ocalonych. Dzięki zasobom organizacji poprzez materiały filmowe poznali historie świadków historycznych.
🔹 Całość projektu była dokumentowana fotograficznie i filmowo. Grupa niemiecka stworzyła również dokumentację projektu na platformie padlet.
🔹 Przestrzenią do budowania wzajemnych relacji i nawiązywania więzi były wycieczki do Sopotu czy Stegny, gry miejskie połączone ze zwiedzaniem Starego Miasta i Głównego Miasta w Gdańsku czy wieczory integracyjne.
Projekt dofinansowany przez Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży: www.pnwm.org.
 🇵🇱     🇩🇪     🇵🇱      🇵🇱     🇩🇪     🇵🇱      🇵🇱     🇩🇪     🇵🇱      🇵🇱     🇩🇪     🇵🇱      🇵🇱     🇩🇪
🇩🇪  Vom 5. bis 9. März führte das Haus der Versöhnung und Begegnung in Danzig gemeinsam mit dem Karl-Schiller-BerufsKolleg in Brühl und dem Jan-Killiński-Schulkomplex Nr. 1 in Klobuck Zespół Szkół  Nr 1 w Kłobucku das Projekt „Wege zur Erinnerung” durch.
♥️ „Wege zur Erinnerung” ist ein Projekt von besonderer Bedeutung für das Deutsch-Polnische Jugendwerk. In erster Linie handelt es sich um ein historisches Bildungsprogramm, bei dem junge Menschen die Möglichkeit haben, Gedenkstätten zu besuchen und zu lernen, die mit den Gräueltaten des Krieges in Verbindung stehen, Quellenmaterial zu nutzen oder die Erinnerungen von Überlebenden und ihren Familien zu nutzen.
🔹 Die von den Teilnehmern besuchten Gedenkstätten waren das Museum des Zweiten Weltkriegs und das Museum Stutthof, das sich auf dem Gelände eines ehemaligen Vernichtungslagers befindet. In beiden Fällen bereiteten sich die Jugendlichen ausführlich auf die Besuche vor, indem sie in gemischten Gruppen arbeiteten oder Filmeinführungen mit Arbeitsblättern machten. Es folgte eine Gruppenarbeit mit den vorbereiteten Materialien als Zusammenfassung der Besuche.
🔹 Als wertvolle Zusammenfassung für alle erwiesen sich die schriftlichen Erinnerungen, die die Gefühle, Emotionen und Schlussfolgerungen beschreiben, die die Jugendlichen während ihres Besuchs im Museum Stutthof begleiteten.
🔹 Während des Projekts hatten die Jugendlichen auch die Gelegenheit, das Arolsen-Archiv kennenzulernen – das Internationale Zentrum für die Erforschung der nationalsozialistischen Verfolgung, das das größte Archiv mit Dokumenten von Opfern und Überlebenden ist. Mit Hilfe der Ressourcen der Organisation lernten sie die Geschichten von Zeitzeugen anhand von Filmmaterial kennen.
🔹 Das gesamte Projekt wurde mit Fotos und Filmen dokumentiert. Die deutsche Gruppe erstellte auch eine Dokumentation des Projekts auf der Plattform Padlet.
🔹 Ausflüge nach Sopot oder Stegna, Stadtspiele in Verbindung mit einem Besuch der Danziger Altstadt sowie Integrationsabende dienten dem Aufbau gegenseitiger Beziehungen und dem Knüpfen von Verbindungen.
Das Projekt wird vom Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży: www.dpjw.org

Informacja podana przez https://www.facebook.com/DomPojednaniaISpotkanImSwMaksymilianaKolbego

Kontrola pojazdów

skp

Adres:
ul. Zamkowa 6
42-100 Kłobuck
Godziny otwarcia:
pon. - pt. 7:00 - 16:00
sob. - 7:00 - 14:00
Telefon:
34 317 29 92
Zobacz więcej

jbr